यता जान्छु भन्दा जीन्दगीले…

2078
views

-गीत-

-सानु शीतल

यता जान्छु भन्दा जीन्दगीले उता पो ल ई दियो ।
सोच्या भन्दा जीन्दगी त धेरै अनौठो भ ई दियो ।।

बनाउ भन्थे जीन्दगी लाई रङी चङि फुल बारी ।
बनी गयो जीन्दगी त उदाश उजाड काँडा घारी ।।

पश्चिम जान्छु भन्दा जीन्दगीले पूर्व पो ल ई दियो ।
सोच्या भन्दा जीन्दगी त धेरै अनौठो भ ई दियो ।।

खुशी रोपेथे जीन्दगीमा सुख फल्ने आश गरी ।
दुख नै फैलियो जीन्दगीका सारा खुशी नास गरी ।।

माथि जान्छु भन्दा जीन्दगीले झनै तल ल ई दियो ।
सोच्या भन्दा जीन्दगी त धेरै अनौठो भ ई दियो ।।

                                      ऋषिङ पाटन तनहुँ