नेपाल प्रहरीको रासनभत्ता बढ्यो

मुस्ताङमा अग्निदहन प्रदर्शन