“मेरो देशको गौरव र स्वाभिमान“

“मेरो देशको गौरव र स्वाभिमान’’

बिचित्र संसारमा

गैरेको ‘नरोउ धर्केर’ गित बजारव्यापी