त्रिवि उपकुलपति छनौटमा सकस

‘न्यायको आत्मा मरेको फैसला’